Senin, 18 Juni 2012

BAGANTI KISAH!

Sayang kalau ini tidak di abadikan maka ini akan sia sia dan tak akan bisa dikenang lagi… Maka kutuliskan saja. Pas ba ilang karumah Bapak QZ, sidin bakisah. Ada urang badua dalam mutur, nang saikung supir, nang sikungnya lagi angguta DPR. Angguta DPR: “kayapa kabar neh? Supir: “ baik haja pang! Angguta DPR: “bini ikam pang kayapa? Supir: “aku katuju banar wan biniku ni, salain inya pangartian, bisa nggurus duit,ngurus anak, bisa bamasak wan pintar jua di ranjang”. Angguta DPR:”ohhhh… bagus itu”. Supir:”pian pang kayapa jua wan bini? Angguta DPR:” sama haja. Aku gin katuju jua wan biniku. 1.pangartian 2.bisa ngurus duit 3.bisa ngurus anak 4.bisa masak 5.pintar jua di ranjang. Supir:” bagus banar mun nang kaya itu? Angguta DPR: “ bagus Apanya? Supir:”haw…kanapa? Angguta DPR:” kalau ikam Cuma sikung haja kadapapa, aku nih Balima tahulah? Wkakakakakakaka….badarau kami tatawaan. Mandangar sidin bakisah nang kayaitu balalu kaluar ai jua kisah nang parnah ku baca, hehehehe...... Kayapa kisahnya jer sidin. Maungkai ai jua. Rahat utuh mangatuk lawang si acil. Tok…tok…tok… Acil mambukai lawang Utuh batakun” pian harat lah main di ranjang? Dagui….si utuh langsung di kancingi lawang. Isuk arinya utuh kaya itu jua batakun. “pian haratlah main di ranjang? Mandagui pulang lawang di kancingi acil. “ mauk jua si utuh ni, maka kaka itu haja tatakunan, sakali lagi ku timpas tu pang! Si acil gagarunum sambil bapadah wan nang laki. Isuk arinya dating pulang utuh ni batakun kayaitu pulang. “ pian haratlah main di ranjang? “ harat ai” acil manyahut sambil bakacak pinggang. “ mun kayaitu, layani laki ikam tu baik baik, jangan handak ma anu biniku haja! Langsung acil badadas ka balakang manyasahi laki nang di dalam rumah, nang laki mancicing bukah kada karuan. Badarau pulang tatawaan kami. Sidin mambalas juwa kisah tadi. Kisah urang kita nang manaiki kuda. Rahat bajalan kanapakah kuda ni tasipak lampu aladin. Kaluar ai jin nya….mambarii tiga permintaan. 1.handak bajanggut kaya urang arab. 2.handak gagah kaya kuda 3.handak ganal kaya ampunnya kuda. Lalu di kabulakan ulih jin tadi. Imbah sampai di rumah, pariksa ai. Janggut, kaya urang arab juwa, gagah kaya kuda juwa. Tapi imbah mamariksa nang katiga. “jiiiiinnnnn. Kanapa ampunku gepeh? Sakali di salidiki, harau kuda nang di naiki tadi kuda bini? Madai haja. Manyambung pulang sidin wan kisah nang katiga. Lalakian panabang kayu mambawa kapak rahat handak ma ambil banyu di sumur. Kapaknya tagugur. Kabalujuran ada urang halus nang ma ambilakan. “ ini nah kapak ikam! “ lain, kapak amas tu lain ampunku”. Di ambilakan urang halus pulang. “ ini nah kapak ikam! “ lain juwa, itu lain ampunku. Diambilakan urang halus pulang kapak nag bujur. “ini nah kapak ikam! “ ya ai”. Jar urang halus tadi. “karana ikam jujur, maka ku bariakan katitiganya. Himung banar lalakian tadi. Isuk harinya lalu bada laki bini ai batabang kayu. Rupanya kanapakah jua. Nang bini tacabur kasungai hanyut. Kabalujuran jua urang halus tadi manulungi. “ ini nah bini ikam! (mirip Angelina jole) “ I ih , iya ai”. Urang halus tadi bingung, saharusnya manulak, ini kanapa kada? “ kanapa ikam I ihakan? “mun aku jujur, maka aku dapat tiga bini, kada sanggup aku? Wkakakakakakakak….badarauan pulang. Kada nyaman jua aku ni kada mambalas kisah sidin. Ku ungkai jua. Maling ka rumah janda. Pas di rumah janda maling ba aksi, apa ja di ambil. Imbah sudah handak ba angkut ta itihi janda nang lagi guring tasingkai, lalu baliur ai. Ma ambil kalading mangacak ka gulu sambil ma ancam. “nyawa atau nyaman? Mau kada mau ai si janda ba ucap. “nya nyaman”. Tau surang haja tu lanjutannya. Imbah tuntung maling tadi bagagas basisimpun ma angkut barang. Pas handak baluncat, di tariknya ulih janda tadi. “mau kemana? “Pulang! “Pulang atau Ulang! Mau kada mau Maling tadi Ma asai. Huahahahahahahahahaha….. Sekedar menyimpan kisah banarai. salam blogger.

Sabtu, 16 Juni 2012

ADA APA DENGAN BLOG INI?

Lama juga tak utak atik Blog yang satu ini....eh ternyata tampilan yang keluar lain dari yang diharapkan. hehehehehe..tampilannya sperti ini adakah yang tahu solusinya? aku hanya pengen tahu.